Εξετάσεις Επιλεγόμενου Μαθήματος "Παιδοπνευμονολογία"
- Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2023 - 5:06 μ.μ. -
Η γραπτή εξέταση του επιλεγόμενου μαθήματος "Παιδοπνευμονολογία" θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24/1/2023, ώρα 15.00 στο Φουαγιέ του Χωρέμειου Ερευνητικού Κέντρου (όπισθεν του Νοσοκομείου Παίδων "Η Αγία Σοφία"). Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αποστολή σχετικής δήλωσης στη διεύθυνση ηλκτρονικού ταχυδρομείου: akaditis@med.uoa.gr έως την Πέμπτη 19/1/2023.

Έχουν αναρτηθεί στο e-class ερωτήσεις οι οποίες δίνουν έμφαση στα κύρια σημεία του επιλεγόμενου μαθήματος. Ως σύγγραμμα αναφοράς χρησιμοποιείται το βιβλίο "Επίτομη Παιδοπνευμονολογία" ή εναλλακτικά οποιοδήποτε άλλο σύγγραμμα Παιδιατρικής.