ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-2022
- Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 -

14-03-2022

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 2021-2022

 1. ΑΜ 1450200900195 7 ΕΠΤΑ
 2. ΑΜ 1450202000006 10 ΔΕΚΑ
 3. ΑΜ 1450202000011 10 ΔΕΚΑ
 4. ΑΜ 1450202000140 10 ΔΕΚΑ
 5. ΑΜ 1450202000257 10 ΔΕΚΑ
 6. ΑΜ 1450202000275 10 ΔΕΚΑ
 7. ΑΜ 1450202100022 10 ΔΕΚΑ
 8. ΑΜ 1450202100030 9 ΕΝΝΕΑ
 9. ΑΜ 1450202100038 10 ΔΕΚΑ
 10. ΑΜ 1450202100052 10 ΔΕΚΑ
 11. ΑΜ 1450202100057 10 ΔΕΚΑ
 12. ΑΜ 1450202100155 10 ΔΕΚΑ
 13. ΑΜ 1450202100166 10 ΔΕΚΑ
 14. ΑΜ 1450202100198 10 ΔΕΚΑ
 15. ΑΜ 1450202100201 10 ΔΕΚΑ
 16. ΑΜ 1450202100202 10 ΔΕΚΑ
 17. ΑΜ 1450202100225 10 ΔΕΚΑ

Εκ του Ανθρωπολογικού Μουσείου