γνωστικά αντικείμενα του θέματος
- Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2009 - 12:00 π.μ. -
μετά τη μελέτη του θέματος, ο αναγνώστης θα πρέπει να έχει κατανοήσει:
 • τον ορισμό της έννοιας \'πίεση\' στα ρευστά
 • τι είναι η \'υδροκεφαλία\'
 • τι είναι το \'γλαύκωμα\'
 • ποιά είναι η νόσος των δυτών
 • πώς θεραπεύεται η γάγγραινα
 • πως αντιμετωπίζεται η δηλητηρίαση με μονοξείδιο του άνθρακα
 • την αρχή λειτουργίας του μετρητή Coulter
 • τη διαφορά \'\'ιδανικών - πραγματικών\'\' ρευστών
 • την έννοια του \'\'συντελεστή εσωτερικής τριβής - γλοιότητας\'\' στα ρευστά
 • τους παράγοντες που επηρεάζουν την τιμή του συντελεστή εσωτερικής τριβής
 • τη διαφορά \'στρωτής - τυρβώδους\' ροής
 • το νόμο της συνέχειας
 • το νόμο του Bernoulli
 • το νόμο του Poiseuille