παρουσίαση εργασίας
- Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2018 - 11:15 μ.μ. -

Καλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα της Βιοχημείας της διατροφής, να επιλέξουν για την παρουσίαση της  εργασίας τους μια από τις παρακάτω ημερομηνίες: 25, 26, 27 Ιουνίου και 10, 11 και 12 Ιουλίου. Μετά δεν θα μπορώ να υποβάλω βαθμολογία γιατί οι κατάλογοι κλείνουν.