Φοιτητές Ιατρικής που ασκούνται στην Α Αναισθησιολογική Κλινική 6η ομάδα 8ο εξάμηνο
- Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023 - 10:19 π.μ. -

Θέμα: Σημαντική ανακοίνωση για το χωρισμό των φοιτητών της 6ης ομάδας του

8ου εξαμήνου 2022-2023 στις Ενότητες Αναισθησιολογία-Επείγουσα Ιατρική

 

Οι φοιτητές του 8ου εξαμήνου της 6ης Ομάδας με αριθμούς καταλόγου 341-371 που θα κάνουν κατά τα διαστήματα 13 – 17 Μαρτίου 2023  και 20 - 24 Μαρτίου 2023 Αναισθησιολογία-Επείγουσα Ιατρική θα χωριστούν ως εξής:

  • Οι φοιτητές με αριθμ. 341-355 θα κάνουν κατά την εβδομάδα

13 – 17 Μαρτίου 2023,  Αναισθησιολογία

(Σημειωτέον: οι φοιτητές με τους αρ. 314,322,323 & 324 της Β Αναισθ/κής Κλινικής έχουν κάνει ανταλλαγή με τους αρ. 344,347,361 & 364 της Α’ Αναισθ/κής  Κλινικής)

 

  • ενώ οι φοιτητές με αρ. 356-371 θα κάνουν την ίδια εβδομάδα, δηλ., από

13 – 17 Μαρτίου 2023Επείγουσα Ιατρική.

(Σημειωτέον: ο φοιτητής με τον αρ. 329 έχει κάνει ανταλλαγή με τον αρ. 365 της Α’ Αναισθ/κής  Κλινικής & ο αρ. 366 είναι υπεράριθμος)

 

 

  • Την επόμενη εβδομάδα (20 Μαρτίου 2023 – 24 Μαρτίου 2023) θα γίνει το αντίστροφο, δηλ., οι φοιτητές με αριθμ. 341-355 θα κάνουν Επείγουσα Ιατρική &

οι φοιτητές  με αριθμ. 356-371 θα κάνουν  Αναισθησιολογία.

 

 

 

Ο τόπος & ο χώρος διεξαγωγής των μαθημάτων της Αναισθησιολογίας θα είναι

στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, (Βας. Σοφίας 76) Μαγγίνειο Αμφιθέατρο,

καθημερινά 8-10πμ

Καλούνται οι φοιτητές να εγγραφούν στο μάθημα στο e-class και να

παρακολουθούν εκεί τις ανακοινώσεις σχετικά με το μάθημα

Αναισθησιολογία-Επείγουσα Ιατρική.

 

Επιπλέον, οι φοιτητές υποχρεούνται να τυπώνουν το παρουσιολόγιο από το

e-class, να το έχουν κάθε μέρα μαζί τους προκειμένου να υπογράφεται από το

υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ και την τελευταία ημέρα της εκπαίδευσής τους να το

παραδίδουν στη Γραμματεία της Κλινικής.

 

Επισημαίνεται πως σύμφωνα με κυβερνητικές αποφάσεις και τις οδηγίες που

έχουμε λάβει από τη Διοίκηση της Ιατρικής Σχολής καθώς και τις Πρυτανικές

αρχές, η είσοδος στους χώρους του Νοσοκομείου και του Μαγγινείου,  θα

επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές εμβολιασμένους ή νοσήσαντες από Covid-19, με

την προσκόμιση των σχετικών αποδεικτικών/πιστοποιητικών.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Α Αναισθησιολογική Κλινική: εβδομάδα 13/03/23-17/03/2023

 

Μαγγίνειο Αμφιθέατρο, Αρεταίειο Νοσοκομείο

1

Δευτέρα  13/03/23

 

8-10 πμ

Α Παρασκευά

 

 

 

Κ Θεοδωράκη

 

 

 

 

Είδη αναισθησίας - Προεγχειρητική εκτίμηση & προετοιμασία

Εισαγωγή στην Αναισθησιολογία- Γνωστικά αντικείμενα της Αναισθησιολογίας

 

2

Τρίτη 14/03/23

8-10 πμ

 

 

Αικ Μελεμενή

 

 

 

 

 

Διαχείριση αεραγωγού - Κυκλώματα αναισθησίας  - Μηχάνημα αναισθησίας

Γενική Αναισθησία: Ενδοφλέβια και Πτητικά αναισθητικά

 

3

Τετάρτη 15/03/23

8-10 πμ

 

Μ Ρεκατσίνα

 

 

 

 

 

 

Ανατομία - Φυσιολογία Νευρικής διαβίβασης-Φαρμακολογία Τοπικών Αναισθητικών - Περιοχική αναισθησία

Φυσιολογία νευρομυικής σύναψης - Αποκλεισμός νευρομυικής σύναψης και αναστροφή

 

4

Πέμπτη 16/03/23

8-10 πμ

 

 

 

Α Τσαρουχά

 

Είδη Πόνου - Παθοφυσιολογικές μεταβολές στον Πόνο Φαρμακολογία - Θεραπεία Οξέος και Χρόνιου Πόνου

 

Οπιοειδή και μη-οπιοειδή αναλγητικά – Επικουρικά φάρμακα αναισθησίας

 

5

Παρασκευή 17/03/23

8-10 πμ

Χ Στάικου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιεγχειρητική παρακολούθηση ζωτικών λειτουργιών.

Περιεγχειρητική διαχείριση υγρών (ομοιοστασία, αιμοδυναμική ισορροπία). Διαχείριση μεγάλης αιμορραγίας.Μετεγχειρητική φροντίδα – Μετεγχειρητική Αναλγησία.Άμεσες μετα-αναισθητικές / μετεγχειρητικές Επιπλοκές και αντιμετώπιση.