ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΑΣ-ΕΜΒΡΥΟΛΟΓΙΑΣ_ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΑ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΑ_22-2-2022
- Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 - 12:33 μ.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι στην κατηγορία "Έγγραφα" του μαθήματος στο e-class έχει αναρτηθεί η ανακοίνωση με την κατανομή των φοιτητών στα Αμφιθέατρα για τις εξετάσεις του μαθήματος στις 22-2-2022. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται να επιδείξετε φοιτητική ταυτότητα και την κάρτα εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος. 

 

Από τη γραμματεία φοιτητών του Εργαστηρίου