ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022-2023 ΚΑΝΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
- Τρίτη, 25 Ιουλίου 2023 - 10:10 π.μ. -

Σας ενημερώνουμε ότι οι ημερομηνίες της επαναληπτικής εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2022-2023 για κανονικούς φοιτητές και μεταφορείς είναι :

Χειρουργική Παθολογία Ι :  Παρασκευή, 1 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 11:00π.μ.

Χειρουργική Παθολογία ΙΙ :  Δευτέρα, 18 Σεπτεμβρίου 2023 ώρα 10:00π.μ.

Χειρουργική : Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 11:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να στείλουν email για τη συμμετοχή τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : asurgery@med.uoa.gr.

Απαραίτητα στοιχεία είναι : ονοματεπώνυμο, αριθμός μητρώου, ημερομηνία εξέτασης, εξεταζόμενο μάθημα και κινητό τηλέφωνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Οι δηλώσεις συμμετοχής θα έχουν καταληκτική ημερομηνία 3 ημέρες πριν την ημερομηνία εξέτασης.