ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021-2022 ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ
- Δευτέρα, 22 Αυγούστου 2022 - 1:26 μ.μ. -

Χειρουργικής Παθολογίας Ι και ΙΙ (7ο και 8ο  Εξάμηνο):

τη Παρασκευή, 9  Σεπτεμβρίου  2022, ώρα  13:30

τη Δευτέρα, 3 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:30

(Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 ή έως Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022 )

 

Χειρουργική (11ο – 12ο Εξάμηνο)

την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022, ώρα 12:00

την Πέμπτη, 6 Οκτωβρίου 2022, ώρα 13:30

(Δηλώσεις συμμετοχής έως Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 ή έως Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2022)

 

Έχετε δικαίωμα να δηλώσετε συμμετοχή σε μία από τις δύο ημερομηνίες εξέτασης. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνεται αποστέλλοντας email στη διεύθυνση asurgery@med.uoa.gr. Στο μήνυμα σας θα πρέπει να αναφέρετε: το ονοματεπώνυμο σας, τον αριθμό μητρώου, το εξεταζόμενο μάθημα, την ημερομηνία εξέτασης και το τηλέφωνο σας.