ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΔΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021-2022 (ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)
- Δευτέρα, 14 Μαρτίου 2022 -

Οι πτυχιακές εξετάσεις στα μάθημα της Χειρουργικής Παθολογίας Ι και Χειρουργικής Παθολογίας ΙΙ   θα διεξαχθούν :

Την Τετάρτη, 16 Μαρτίου  2022,  ώρα 13:00

ή  την Τετάρτη, 6 Απριλίου 2022, ώρα 13:00

Η πτυχιακή εξέταση για το μάθημα της Χειρουργικής θα γίνει:

Την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, ώρα 13:00

 ή την Πέμπτη, 5 Μάϊου 2022, ώρα 13:00

Προσοχή :

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν  να δηλώσουν συμμετοχή μόνο σε μία από τις δύο εξεταστικές και συγκεκριμένα :

για τα μαθήματα Χειρουργική Παθολογία Ι και ΙΙ

μέχρι την Τρίτη, 15 Μαρτίου 2022 ή την Τρίτη, 5 Απριλίου  2022

για το μάθημα της Χειρουργικής

μέχρι την Τρίτη, 29 Μαρτίου 2022 ή την Τετάρτη, 4 Μάϊου 2022

Η δήλωση θα γίνεται αποστέλλοντας email στη διεύθυνση asurgery@med.uoa.gr. Στο μήνυμα σας θα πρέπει να αναφέρετε το ονοματεπώνυμο σας, αριθμό μητρώου, εξεταζόμενο μάθημα, ημερομηνία εξέτασης και τηλέφωνο.