ΕΦΗΒΙΑΤΡΙΚΗ

Ανακοινώσεις

- Πέμπτη, 16 Ιουνίου 2005 -

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΙΝΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ

ΚΑΤ’ΕΠΙΛΟΓΗΝ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΕΦΗΒΙΑΤΡΙΚΗ»

Ημερομηνία εξέτασης : 1/6/2005

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ

1)      Γεώργιος Μίχας                          

200000152

8

2)      Καλαμάτας Γεώργιος                  

200000487

8

3)      Χαράλαμπος Μασούρας              

20629

9

4)      Σακκάς Ευάγγελος                       

200200416

9

5)      Μελά Δέσποινα                            

20455

9

 6)      Ρήγα Τασιούλα

20446

9

7)      Σάρρα Αικατερίνη                        

200000404

10