ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ανακοινώσεις

Εξετάσεις μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ χειμερινής περιόδου 2021-2022 (22-2-2022)
- Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 -

Οι εξετάσεις του μαθήματος «ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ» χειμερινής εξεταστικής περιόδου ακαδ. έτους 2021 – 2022, για τους κανονικούς φοιτητές και τους μεταφορείς, θα γίνουν με φυσική παρουσία την Τρίτη, 22/2/2022 και ώρα 10:00 - 12:00. Για την κατανομή στα αμφιθέατρα θα ενημερωθείτε μετά τη λήξη των δηλώσεων συμμετοχής στις εξετάσεις.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποκλειστικά στο e-class στο link  του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ / Ερωτηματολόγια, το αργότερο μέχρι και την Τετάρτη, 16/2/2022 διαφορετικά δεν θα είναι δυνατή η συμμετοχή σας στις εξετάσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με τη συμμετοχή στις εξετάσεις του χειμερινού ακαδημαϊκού εξαμήνου σας γνωστοποιούμε τα παρακάτω:

  1. Όλοι οι φοιτητές που προσέρχονται στο Α.Ε.Ι./Α.Ε.Α. για τη συμμετοχή τους σε γραπτές ή προφορικές εξετάσεις υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα edupass (https://edupass.gov.gr), εάν δεν έχουν ήδη υποβάλει σχετική δήλωση κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου. Επιπλέον, οφείλουν να εφαρμόζουν τα ακόλουθα μέτρα προστασίας:

α) η συμμετοχή στα εξεταζόμενα μαθήματα πραγματοποιείται υποχρεωτικά με έλεγχο ταυτοπροσωπίας των φοιτητών και παράλληλη επίδειξη:

  • είτε πιστοποιητικού εμβολιασμού σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 Ȁοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  • είτε πιστοποιητικού νόσησης σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 81558/30.12.2021 κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει,
  • είτε βεβαίωσης αρνητικού εργαστηριακού ελέγχου κατόπιν διεξαγωγής μοριακού τεστ (PCR) έως εβδομήντα δύο (72) ωρών ή γρήγορου τεστ αντιγόνου (rapid) έως σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την προβλεπόμενη ώρα έναρξης της εξέτασης του μαθήματος.

β) η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης για όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή. Συστήνεται η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (FFP2 ή KN95) ή εναλλακτικά διπλής μάσκας .

  1. Φοιτητές που νοσούν με λοίμωξη, δεν θα συμμετάσχουν στις εξετάσεις για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται σε απομόνωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο απομόνωσης. Η απουσία τους λόγω νόσησης τεκμαίρεται μέσω της καταγραφής τους στην πλατφόρμα edupass. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα εξεταστούν σε άλλη ημερομηνία που θα οριστεί.