ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ανακοινώσεις

ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 2021-2022 - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ
- Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2021 -

Σας ενημερώνουμε ότι στα έγγραφα έχει αναρτηθεί το τελικό πρόγραμμα των εργαστηρίων του μαθήματος για τους φοιτητές που ήρθαν με μετεγγραφή καθώς όσους δεν είχαν παρακολούθησαν κάποιο εργαστήριο και είχαν επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του μαθήματος.

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε έγκαιρα για το πρόγραμμα, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν άλλες ημερομηνίες.

Επισημαίνεται ότι δικαιολογείται μία απουσία στα εργαστήρια για τη συμμετοχή σας στις εξετάσεις του μαθήματος