ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ακαδ. έτους 2021-2022
- Παρασκευή, 17 Δεκεμβρίου 2021 -

Προκειμένου να πραγματοποιηθεί η διαδικασία αξιολόγησης του μαθήματος ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ακαδ. έτους 2021-2022, παρακαλούμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που υπάρχει αναρτημένο στο link του μαθήματος στο eclass / Ερωτηματολόγια.

Επισημαίνεται ότι ο σύνδεσμος του ερωτηματολογίου θα είναι διαθέσιμος προς συμπλήρωση από τις 17 έως και τις 24/12/2021 και διασφαλίζεται η ανωνυμία σας κατά την υποβολή του.