ακύρωση άσκησης
- Παρασκευή, 08 Οκτωβρίου 2021 -

Η άσκηση με την εξίσωση 2yu_y +uu_y =2yu^2 είναι εξαιρετικά δύσκολη. Καλύτερα να μην ασχοληθείτε με αυτήν!