Μηχανική Μάθηση

Ανακοινώσεις

Αναβολή πρώτου εργαστηρίου R
- Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021 -

Δυστυχώς τελικά δεν έγινε δυνατή η διεξαγωγή του πρώτου εργαστηρίου λόγω τεχνικού προβλήματος. Τα εργαστήρια μεταφέρονται την Τρίτη 19/10 και την Τρίτη 26/10.

Έχω αναρτήσει

1. Στο φάκελο Έγγραφα το υλικό της παρουσίασης των εργαστηρίων. Το αρχείο δεν είναι πλήρες, και θα συμπληρωθεί αργότερα.

2. Στους Συνδέσμους έχω προσθέσει ένα βιβλίο εισαγωγής στο R των Ι. Ντζούφρα και Δ. Καρλή από το αποθετήριο Κάλλιππος και δύο σύντομα κείμενα για εισαγωγή στη γλώσσα RMarkdown. Θα προσθέσω και άλλο υλικό σύντομα.

Α. Μπουρνέτας