Πρόγραμμα ηλεκτρονικής μετάδοσης/καταγραφής διαλέξεων στο Αμφιθέατρο 22 (Διδάσκων: Ι. Ανδρουλιδάκης)
- Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου 2021 -

 Πληροφορίες για τους φοιτητές και τους διδάσκοντες:
- Οι ζωντανές μεταδόσεις θα είναι διαθέσιμες στο σύνδεσμο: http://live.uoa.gr
- Οι δημόσιες καταγραφές θα είναι διαθέσιμες στο ευρύ κοινό στο σύνδεσμο: http://rec.uoa.gr
- Οι προγραμματισμένες μεταδόσεις διαλέξεων είναι δημόσια ορατές στον σύνδεσμο: https://delos.uoa.gr/opendelos/search-future


Για οποιαδήποτε ερώτημα ή πληροφορία παρακαλούμε απευθυνθείτε στην διεύθυνση video@noc.uoa.gr.

 

Παρακαλώ, σημειώστε ότι η  υποστήριξή της υπηρεσίας βασίζεται στο μοντέλο της "Καλύτερης Προσπάθειας" (Best effort) και όχι της "Εγγυημένης Ποιότητας". Δεν εγγυάται την 100%  καταγραφή λόγω της σύνθετης και αυτόματης  τεχνικής λύσης. Συστήνουμε για σημαντικές εκδηλώσεις τη βιντεοσκόπηση  με εξωτερικό συνεργείο.

Υπόμνημα:

IconMetadosiOn.png  Μετάδοση
IconRecAuto.png  Αυτόματη καταγραφή
IconMetadosiOff.png  Χωρίς μετάδοση
IconRecOff.png  Χωρίς καταγραφή
IconMetadosiStatusOpen.png  Χωρίς κωδικό πρόσβασης
IconRecStatusPrivate.png  Ιδιωτική
IconMetadosiStatusPassword.png  Με κωδικό πρόσβασης
IconRecStatusPublic.png  Δημόσια
IconEidosTaktiki.png  Τακτική
IconEidosEktakti.png  Έκτακτη