Μαθήματα 15 και 17/11/21
- Κυριακή, 14 Νοεμβρίου 2021 -

Καλησπέρα,

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί εκπαιδευτικό έργο (μαθήματα και εργαστήρια) σε Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών την Δευτέρα 15, την Τρίτη 16 και την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021. Συνεπώς, τα μαθήματα στις 15 και 17 Νοεμβρίου δε θα γίνουν.  

Προκειμένου να αναπληρωθούν κάποιες από τις ώρες που θα χαθούν, θα γίνει ένα μάθημα μέσω webex την Παρασκευή 19/11/21 στις 9.00-11.00. Θα σας στείλω το webex link σε επόμενη ανακοίνωση.