Εξεταστική Σεπτεμβρίου 2021.
- Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021 -

Η εξέταση στο μεταπτυχιακό μάθημα Θεωρία Συνόλων (ΜΠ Μαθηματικού και ΜΠ Α.Λ.Μ.Α) για την εξετατική περίοδο Σεπτεμβρίου 2021 θα γίνει προφορικά με φυσική παρουσία.

Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην εξέταση πρέπει να επικοινωνήσουν με email στη διεύθυνση  konpou@econ.uoa.gr

Όποιος επιθυμεί, μπορεί να εξεταστεί εξ αποστάσεως. Σε αυτήν την περίπτωση να με ενημερώσει στο email που θα μου στείλει.

 

Διαθέσιμες ημερομηνίες για την προφορική εξέταση είναι:

Δευτέρα 06/09. Ώρα 17:00-19:00.

Tετάρτη 08/09. Ώρα 17:00-19:00.

Δευτέρα 13/09. Ώρα 16:00-18:00.

Υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστείτε και σε διαφορετική ημερομηνία, κατόπιν συνεννόησης.