Μεταπτυχιακές σπουδές στους κβαντικούς υπολογιστές στην Ελλάδα.
- Πέμπτη, 08 Ιουλίου 2021 -

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και ο "Δημόκριτος" οργανώνουν το πρώτο διεθνές πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα με τίτλο «Quantum Computing and Quantum Technologies».

Πληροφορίες στην ιστοσελίδα:

https://quantum.ee.duth.gr/