ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
- Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου 2020 -

Η τελική βαθμολογία (συνυπολογιζομένων τυχόν ασκήσεων) έχει ως εξής:

201600011  8

201600153  9

172704  6

191404  3