ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα εξέτασης
- Τρίτη, 09 Ιουνίου 2020 -

Παιδιά, μετά από συνεννόηση με τον κ. Καπατανάκη, η εξέταση του μαθήματος

θα γίνει την Δευτέρα, 22 Ιουνίου 2020, και ώρα 11:00-12:30. Η εξέταση θα είναι γραπτή

και θα προσμετηθούν οι εγρασίες σας, όπως σας είχα πει. Για όποιον βρίσκεται στο εξωτερικό 

θα υπάρξει η δυνατότητα προφορικής εξέτασης το απόγευμα της ίδιας μέρας, κατόπιν συνεννοήσεως.

 

Σας ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία,

Ν. Παπαδάτος