ΚΕΦΑΛΑΙΟ 08 -ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ
- Παρασκευή, 08 Μαΐου 2020 -

Παιδιά, σας ενημερώνω ότι ανέβηκε το Κεφάλαιο 08. Η ιδέα της χαρακτηριστικής συνάρτησης ως εργαλείο για τη μελέτη αθροισμάτων ανεξαρτήτων τυχαίων μεταβλητών είναι θεμελιώδης και κορυφαία -- θα έλεγα επίτευγμα της Θεωρίας Πιθανοτήτων. Γιαυτό θα ήθελα να τα συζητήσουμε από κοντά, αλλά φαίνεται πως αυτό δεν γίνεται...

Θα τα πούμε ηλεκτρονικά σε λίγο.