Αποτελέσματα εξέτασης Σεπτεμβρίου 2020
- Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2020 -

Η βαθμολογία είναι:

   ΑΜ    ....... Βαθμός

180604 ...... 10 (δέκα)

191404 ....... 9 (εννέα)

192304 ....... 7 (επτά)