Απαραμετρική Στατιστική (ΣΕΠ 8)

Ανακοινώσεις

Παρουσίαση Εργασίας στο Bootstrap
- Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2020 -

Καλημέρα

αύριο Πέμπτη 01/10 στις 12.00-12.30 η μεταπτυχιακή φοιτήτρια Άννα Κουρούκλη θα παρουσιάσει την εργασία της στο

άρθρο του Efron "Estimating the Error Rate of a Prediction Rule Improvement on Cross - Validation".

Η παρουσίαση θα γίνει στο Webex στο σταθερό σύνδεσμο της Απαραμετρικής Στατιστικής του μεταπτυχιακού

που μπορεί να βρεθεί στις Ανακοινώσεις. Όποιος θέλει μπορεί να το παρακολουθήσει..