Απαραμετρική Στατιστική (ΣΕΠ 8)

Ανακοινώσεις

Εξέταση Μαθήματος Aπαραμετρική - Παρασκευή 18/09/202
- Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020 -

 

Καλημέρα.

Το πρόγραμμα εξέτασης για Παρασκευή

10.00-10.30 Ιάκωβος Οικονομίδης

10.30-11.00 Στρατής Μανιφάβας

11.00-11.30 Νεκτάριος Κύριος

11.30-12.15 Άννα Κουρούκλη (με παρουσίαση Εργασίας)

12.15-12.45 Γιώργος Γαβριλόπουλος