Απαραμετρική Στατιστική (ΣΕΠ 8)

Ανακοινώσεις

Εργασία Απαραμετρικής Στατιστικής
- Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 -

Καλησπέρα

μπορείτε να υποβάλετε την εργασία της απαραμετρικής μέχρι 20/07/2020 στο χώρο Εργασίες στην ηλεκτρ. τάξη.

Αυτοί που θα δώσετε το Σεπτέμβρη μπορείτε πάλι να την υποβάλετε εδώ.

Υπενθυμίζω ότι για το Σεπτέμβρη μπορείτε επίσης να ασχοληθείτε με ανάλυση άρθρου και παρουσίαση.

Πριν υποβάλετε την εργασία στείλτε μου στο email του μαθηματικού για το συνθηματικό.

Έτσι για να δώσουμε και λίγο μυστικοπάθεια και suspense..

Καλή συνέχεια