Ιστότοποι Τμήματος
- Πέμπτη, 07 Μαρτίου 2019 -

Οι νέες ιστοσελίδες του τμήματος έχουν ενεργοποιηθεί. Η αρχική σελιδα
είναι στη διεύθυνση

http://math.uoa.gr.

Οι ιστοσελίδες έχουν δημιουργηθεί εξ αρχής, ακολουθούν το πρότυπο της
κεντρικής σελίδας του ΕΚΠΑ και είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να είναι
γίνεται σωστή προβολή σε διαφορετικές συσκευές. Οι ανακοινώσεις εκτός
από το κεντρικό μενού είναι άμεσα προσπελάσιμες στην αρχική σελίδα.

Το περιεχόμενο είναι σχεδόν πλήρες, ενώ θα συνεχιστεί η ανάρτηση και του
υπόλοιπου υλικού.

Η σελίδα του eclass που χρησιμοποιήθηκε αυτή την περίοδο για ανάρτηση
ανακοινώσεων θα παραμείνει και θα λειτουργεί ως αποθετήριο υλικού από
προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (αναθέσεις μαθημάτων, προγράμματα εξετάσεων
κλπ).

Επίσης έχει δημιουργηθεί ένα νέο "μάθημα" στο eclass με τίτλο "Φόρουμ
συζητήσεων Τμήματος Μαθηματικών" στη διεύθυνση

https://eclass.uoa.gr/courses/MATH591/

Εδώ έχουν ενεργοποιηθεί περιοχές συζητήσεων και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως φόρουμ του τμήματος μέχρι να βρεθεί μια πιο μόνιμη
λύση για την λειτουργία ενός πλήρους συστήματος.

Απόστολος Μπουρνέτας
Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών.