Δ7_ ΛΙΝΚ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Πέμπτη, 25 Φεβρουαρίου 2021 -

Αγαπητοί φοιτητές

Το μάθημα Δ7: ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ θα πραγματοποίται στο webex και το λινκ όλων των συναντήσεών μας θα είναι:

Meeting link:

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=mafea7022f2879805cfd262dcb9b7c2c4

Meeting number:

121 103 3026

Password:

M4g3FgVTFf2

Host key:

995616

 

Καλή αρχή!

 

Η διδάσκουσα

 

Χρυσαυγή Τριανταφύλλου