Ανάρτηση Βαθμολογίας - Απαντήσεις Θεμάτων
- Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019 -

Η βαθμολογία  περιόδου Ιουλίου 2019 έχει αναρτηθεί στο φάκελο Έγγραφα.

Οι αριθμοί μητρώου είναι όπως έχουν αναφερθεί στο γραπτό. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει όταν ανοίξει η Γραμματεία. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας ο τελικός βαθμός που θα περαστεί θα αντιστοιχεί στο ονοματεπώνυμο του γραπτού.

Επίσης έχουν αναρτηθεί οι εκφωνήσεις και οι απαντήσεις των θεμάτων. Οι απαντήσεις είναι σε μορφή pdf αλλά και σε μορφή Rmarkdown, που είναι ένας πολύ χρήσιμος και ευέλικτος τρόπος για τη διαμόρφωση αρχείων που περιλαμβάνουν κείμενο, μαθηματικούς τύπους και δυναμικό κώδικα R, δηλαδή κώδικα που τρέχει κάθε φορά που εκτελείται το αρχείο και ενσωματώνει τις απαντήσεις μέσα στο κείμενο.