Ασκήσεις
- Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2016 -

Στο φάκελο Έγγραφα έχει αναρτηθεί μια δεύτερη σειρά λυμένων ασκήσεων (σε δειγματοληψία σπουδαιότητας και δειγματολήπτη Gibbs), όπως επίσης και μια σειρά ασκήσεων χωρίς λύσεις.

Οι άλυτες ασκήσεις δεν είναι απαραίτητο να παραδοθούν. Αν κάποιος όμως θέλει να τις παραδώσει μπορεί φυσικά να το κάνει, μέχρι τις 20 Ιουλίου 2016.