1η Σειρά Ασκήσεων
- Δευτέρα, 30 Μαΐου 2016 -

Στο φάκελο Έγγραφα έχει αναρτηθεί μια σειρά λυμένων ασκήσεων πάνω στις γεννήτριες τυχαίων αριθμών και στη μέθοδο Monte Carlo. Θα ακολουθήσει δεύτερη σειρά πάνω στη δειγματοληψία σπουδαιότητας και τη μέθοδο Gibbs Sampling, όπως επίσης και μια προαιρετική εργασία για παράδοση μέχρι τη μέρα των εξετάσεων.