Τελευταία μαθήματα
- Τετάρτη, 03 Ιανουαρίου 2018 -

Γειά σας παιδιά. Καλή χρονιά.

Λοιπόν, καθώς επιστρέφουμε στη μελέτη, κάποια πράγματα που χρωστάω.
Στο τελευταίο μάθημα πριν τις γιορτές καθώς και στο μάθημα της 8ης Ιανουρίου, το θέμα είναι η ταχύτητα σύγκλισης στην στάσιμη κατανομή μέσω μελέτης των ιδιοτιμών και ιδιοδιανυσμάτων του πίνακα μετάβασης. Υλικό για αυτό το θέμα μπορείτε να βρείτε στις αναφορές 3 και 4 στα έγγραφα. Συγκεκριμένα από τα βιβλία

Bremaud: Παράγραφοι 1.1, 2.1, 2.2, 3.1 από το κεφάλαιο 6. Σελίδα 195 και μετά.

Levin, Peres, Wilmer : Κομμάτια από το Κεφάλαιο 12.

Επίσης, στα έγγραφα έχει ανεβεί η τρίτη εργασία. Επειδή άργησα να την ανεβάσω, δεν περιμένω να την φέρετε. Προσπαθήστε όμως να λύσετε τις ασκήσεις. Θα λύσουμε κάποιες από αυτές στο μάθημα της 10ης Ιανουαρίου.

Δημήτρης