Αίθουσα Εξετάσεων
- Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 -

Η αυριανή επαναληπτική εξέταση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί στην Α32. 

 

Γιάννης Δημητρακοπουλος