Ύλη Εξετάσης Εαρινού Εξαμήνου και Επαναληπτικής Σεπτεμβρίου
- Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 -

Η ύλη για την εξέταση της τρέχουσας περιόδου καθώς και για την επαναληπτική της περιόδου Σεπτεμβρίου 2019 είναι τα Κεφάλαια 1-5 από το βιβλίο του S. Ross "Introduction to Stochastic Dynamic Programming", σύμφωνα με το ημερολόγιο του μαθήματος που είναι αναρτημένο στα Έγγραφα.

 

Γιάννης Δημητρακόπουλος