Για τις εξετάσεις
- Δευτέρα, 08 Ιουνίου 2020 -

Στις 12 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η εξέταση του μεταπτυχιακού μαθήματος.

Θα αναρτηθεί τις πρωινές ώρες (11 πμ) ένα έγγραφο με θέματα για να απαντήσετε υπό μορφή homework σε διάστημα δύο ημερών. Η έκταση θα πρέπει να είναι 1-3 σελίδες το πολύ. Έπειτα θα μου στείλετε τα homeworks στην ηλεκτρονική διεύθυνση chrdemet@yahoo.gr Οι ερωτήσεις θα είναι κρίσεως σχετικά με την εξεταστέα ύλη (βλ. e class).