Σχετικά με τις παρουσιάσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών
- Τρίτη, 21 Απριλίου 2020 -

Χριστός ανέστη και χρόνια πολλά. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Φιλοσοφία Μαθηματικών να στέλνουν τις παρουσιάσεις τους σε αρχεία MP3 ή WAV και μία powerpoint presentation. 

H διδάσκουσα