Δακτυλογραφημένες σημειώσεις
- Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019 -

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε δακτυλογραφημένες σημειώσεις του μαθήματος. Έχουν πολλά λάθη ακόμα αλλά σε κάποιους από εσάς ίσως είναι χρήσιμες. 

https://www.dropbox.com/s/6p4noeqio8xnkii/ALGNTplus.pdf?dl=0

Οι σημειώσεις μεταβάλλονται καθημερινα.