Ώρες για απορίες
- Δευτέρα, 29 Ιουνίου 2015 -

Την Τετάρτη από 12:00 ως 14:00 θα είμαι στο γραφείο για απορίες σχετικά με το μάθημα.

Δημήτρης