Εργασία 2.
- Πέμπτη, 04 Ιουνίου 2015 -

Από το βιβλίο του Durrett οι ασκήσεις

3.2.9, 3.2.16, 3.2.17, 3.3.2, 3.4.9.

από τις σημειώσεις μου για τις Πιθανότητες ΙΙ η άσκηση 14.8.