Δ27. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ανακοινώσεις

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Δ27-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
- Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2022 -

Η εξέταση του μαθήματος θα διεξαχθεί κατά το πρόγαμμα με φυσική παρουσία και σύμφωνα με τα γνωστά πρωτόκολλα (πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης, επίδειξη ταυτότητας κλπ.). Δεν είναι δυνατή προφορική ή εξ αποστάσεως εξέταση.

Επίσης, οι φοιτητές/φοιτήτριες που παρακολούθησαν το μάθημα  παρακαλούνται να συμπληρώσουν τη φόρμα αξιολόγησης, η οποία βρίσκεται στον σύνδεσμο. https://forms.office.com/r/t3MywpE5Ld.