Δ27. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Ανακοινώσεις

Αναβολή Μαθήματος Δ27 της 10/12/2021
- Τρίτη, 07 Δεκεμβρίου 2021 -

Το μάθημα της Παρασκευής 10 Δεκεμβρίου 2021 δεν θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτάκτου κωλύματος του διδάσκοντος.