Ύλη εξετάσεων
- Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 - 4:02 μ.μ. -

Απο τις σημειώσεις Θεωρίας ελέγχο: Ολες

Απο τις σημειώσεις Δυναμικών Συστημάτων: 3ο φυλλαδιο, σελ 31-60 (Ευσταθεια, Lyapunov, Lasalle) χωρις αποδείξεις

Την Τρίτη με ασκήσεις μέσω webex (ελπίζω χωρις προβλήματα)