Γενική Αστρονομία Ι (MATH562)

Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ - 18 Οκτωβρίου 2019, 15:00-18:00
- Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019 - 2:01 μ.μ. -

Όπως ήδη γνωρίζετε, το μάθημα Γενική Αστρονομία Ι δεν προσφέρεται από το Τμήμα Μαθηματικών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Ως εκ τούτου, δε θα υπάρχει άλλη εξέταση του μαθήματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

Για το λόγο αυτό, προσφέρεται μια ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ στις 18 Οκτωβρίου 2019, ώρα 15:00-18:00 στην αίθουσα ΦΜ3 του Τμήματος Χημείας. Η εξέταση θα γίνει ακόμη κι αν υπάρχει κατάληψη στο Τμήμα Μαθηματικών. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εξέταση αυτή θα είναι η τελευταία, μέχρι νεότερης απόφασης του Τμ. Μαθηματικών για ενδεχόμενη ενεργοποίηση του μαθήματος από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος.