Γενική Αστρονομία Ι (MATH562)

Ανακοινώσεις

Αποτελέσματα εξετάσεων – 26 Σεπτεμβρίου 2019
- Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019 - 5:22 μ.μ. -

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων του μαθήματος Γενική Αστρονομία Ι για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου2019 (ημερομηνία εξέτασης 26 Σεπτεμβρίου 2019) έχουν αναρτηθεί στα «Έγγραφα» και στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα αναρτηθούν στο MyStudies και στη Γραμματεία του Τμ. Μαθηματικών.