Υλικό και Βιντεοσκόπηση Διάλεξης Θερινού Σχολείου ΜΑΠ
- Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2020 - 7:38 μ.μ. -

Το υλικό για τη διάλεξη στα πλαίσια του Θερινού Σχολείου του ΜΑΠ "Στρατηγική Συμπεριφορά σε Ουρές Αναμονής" βρίσκεται στο φάκελο Έγγραφα και αποτελείται από τα δύο paper των Naor και Ε&Η με την ανάλυση για την παρατηρήσιμη και την μη παρατηρήσιμη Μ/Μ/1, αντίστοιχα, τις σημειώσεις του πίνακα, τις διαφάνειες της παρουσίασης και συνοπτικές σημειώσεις. 

Το βασικό σύγγραμα των R. Hassin and M. Haviv "to queue or not to queue", Kluwer Pub. με τα μεθοδολογικά εργαλεία και σύνοψη της βιβλιογραφία της περιοχής μορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση math.tau.ac.il/~hassin/main.pdf. Από το βιβλίο καλό θα ήταν να δείτε τα Κεφάλαια 1, 2.1, 2.3. 2.4 και 3.1.

Η βιντεοσκόπηση δεν είναι ακόμα διαθέσιμη.

 

Γιάννης Δημητρακόπουλος