Υλικό και Βιντεοσκόπηση 6ης Διάλεξης
- Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020 - 9:06 μ.μ. -

Έχουν αναρτηθεί στα Έγγραφα (Παρουσιάσεις 2020) η παρουσίαση και οι σημειώσεις του πίνακα για την 6η διάλεξη. 

Το link της βιντεοσκόπησης είναι

https://web.microsoftstream.com/video/006406dc-ed47-4965-b68d-a2735131eb58

 

 

Γιάννης Δημητρακόπουλος