Αποτελέσματα περιόδου Σεπτεμβρίου 2011
- Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2011 -

Έχουν αναρτηθεί τα αποτελέσματα της εξέτασης της 3-10-2011. Όποιος επιθυμεί να δει την κόλλα του, να έρθει τη Δευτέρα 7 Νοεμβρίου στις 3:00 μ.μ. στο γραφείο μου ή, αν δε μπορεί, να επικοινωνήσει μαζί μου για να κανονίσουμε μέρα και ώρα.

Κ. Μηλολιδάκης