Εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2011
- Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2011 -

Η εξέταση του μαθήματος, που ήταν προγραμματισμένη για την Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου, δε θα γίνει μετά την απόφαση της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ για αναβολή όλων των προγραμματισμένων εξετάσεων μέχρι και Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου.

Η ημερομηνία της μετατιθέμενης εξέτασης θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί μέσα από τις συνήθεις διαδικασίες του Τμήματος.

Είναι φυσικά αυτονόητο ότι όλοι όσοι σκοπεύουν να εξεταστούν θα είναι προετοιμασμένοι έως την Τετάρτη 7/9, ημερομηνία της αρχικής εξέτασης, και ως εκ τούτου ο χρόνος ανακοίνωση της νέας ημερομηνίας μπορεί να είναι κοντά στην ίδια την ημερομηνία της εξέτασης.