Μαθήματα Παρασκευής
- Τετάρτη, 12 Ιανουαρίου 2011 -

Την Παρασκευή 14-01-2010, όλες οι ώρες (Ασκήσεις 9:00-11:00, κ. Μπουρνέτας 11:00-1:00, ΣΣτ. Μοντ. Ε.Ε. 1:00-3:00) θα γίνουν στην αίθουσα του ΜΙΘΕ που είχαμε ξανακάνει μάθημα, επειδή και πάλι έγινε κατάληψη από τους προπτυχιακούς φοιτητές.