Πρόγραμμα Παρουσιάσεων, Πέμπτη 21/6/2018
- Παρασκευή, 15 Ιουνίου 2018 -

Οι παρουσιάσεις του μαθήματος θα γίνουν ως εξής:

 

13:15-13:35

On the Parameterized Complexity of Minimax Approval Voting

Παπασωτηρόπουλος Γιώργος

13:40-14:00

Σκιαγράφηση της απόδειξης του Θεωρήματος Courcelle

Σίνγκ Αλέξανδρος

14:05-14:25

Kernels for packing and covering problems

Σπυράκου Μαρία Ιωάννα

14:30-14:50

Αρχή εγκλεισμού-αποκλεισμού

Καραγιάννης-Αξυπολιτίδης Νίκος

14:55-15:15

Polynomial Fixed-Parameter Algorithms: A Case Study for Longest Path on Interval Graphs

Σταμούλης Γιάννος

15:20-15:40

Locally Excluding a Minor

Χανιώτης Αριστοτέλης

15:45-16:05

Parameterized complexity of finding subgraphs with hereditary properties

Καλογιάννη Μαρία

 

Η ώρα έναρξης των παρουσιάσεων είναι αυστηρή.